DVD 11.8.2008: SpalovaA? mrtvol

V rubrice (DVD přílohy) od autora admin dne 11. 08. 2008

Štítky: ,

SpalovaA? mrtvolDne 11.8.2008 nA?s v denA�ku Aha A?ekA? film SpalovaA? mrtvol

Konec 30. let: Pan Karel Kopfrkingl je obA�tavA? zamA�stnanec praA?skA�ho krematoria a vzornA? otec rodiny, kterA? dA?slednA� dbA? o A�A?dnA? chod domA?cnosti a vA?estrannou vA?chovu svA?ch dA�tA�. RA?d pA�edA?A�tA? ze svA� oblA�benA� knihy o Tibetu. TA�A?ivA? atmosfA�ra napjatA� doby nA?sobA� vA?eobecnA? strach. V mA�A?A?A?ckA�m stereotypu A?ijA�cA� Kopfrkingl spolupracuje s nacistickA?mi okupanty a s obludnou samozA�ejmostA� se zbavuje vA?eho nebezpeA?nA�ho ve svA�m okolA�, vA?etnA� A?lenA? vlastnA� rodiny. Jeho velkA? a nebezpeA?nA? kariA�ra zaA?A�nA?… Buy Cheap

FilmovA? adaptace psychologickA�ho hororu, vzdA?lenA� upomA�najA�cA�ho na Hitchcockovy grotesky, kongeniA?lnA� vystihuje morbidnA� atmosfA�ru a jakoby neskuteA?nA? svA�t panoptikA?lnA�ch postav vynikajA�cA� pA�edlohy Ladislava Fukse (vyA?la v roce 1967). Pan Kopfrkingl se stal A?ivotnA� rolA� Rudolfa HruA?A�nskA�ho a tragikomedie SpalovaA? mrtvol jednA�m z nejvA?znamnA�jA?A�ch filmA? Juraje Herze, jenA? tu plnA� uplatnil svA?j smysl pro bizarnost, perverzi a fantasknA� vidA�nA�. I kdyA? byl snA�mek normalizA?tory A?eskA�ho filmu pA�A�kladnA� zatracovA?n a nemohl se po dlouhA? lA�ta objevit ani v kinech, ani v televizi, sotva lze tento titul pominout ve vA?A?tu nejhodnotnA�jA?A�ch A?eskA?ch filmA?. Na scA�nA?A�i spolupracoval s Jurajem Herzem autor pA?vodnA� novely Ladislav Fuks, kameramanem byl Stanislav Milota, vedlejA?A� role ztA�lesnili Vlasta ChramostovA?, Jana StehnovA?, Ilja PrachaA�, JiA�A� LA�r, MA�la MyslA�kovA?, VladimA�r MenA?A�k. V roce 1969 zA�skal Herz za reA?ii a Milota za kameru tohoto filmu cenu FITESU Trilobit. Na PA�ehlA�dce A?eskA?ch a slovenskA?ch filmA? v Sorrentu obdrA?el snA�mek StA�A�brnou SirA�nu.   (oficiA?lnA� text distributora)

A?A?nr: Purchase Drama / Horor / Komedie 
A?eskoslovensko, 1968, 95 min

ReA?ie: cost flomax walmart Purchase Juraj Herz
HrajA�: low cost erythromycin 500 mg, low cost erythromycin 500 mg, low cost erythromycin 500 mg, low cost erythromycin 500 mg, low cost erythromycin 500 mg, low cost erythromycin 500 mg. Rudolf HruA?A�nskA? st., Vlasta ChramostovA?, Jana StehnovA?, MiloA? VogniA?, Ilja PrachaA�, Zora BoA?inovA?, Eduard Kohout, JiA�A� LA�r, Dimitrij RafalskA?, Josef VlA?ek, VA?clav Halama, JiA�A� HA?lek, VA?clav Kotva, MA�la MyslA�kovA?, VladimA�r MenA?A�k, JiA�A� Menzel, VA?clav A�tekl, NataA?a GollovA?, JindA�ich Narenta, Helena AnA?A?ovA?, Jana A�ulcovA?, Jan A?eA�icha, OldA�ich VA�zner, Carmen MayerovA?, LibuA?e PeA?kovA?, RA?A?ena VlA?kovA?, Eva UlincovA?, VA�ra VlA?kovA?, Rudolf Iltis, Josef StA�echa, FrantiA?ek KubA�A?ek, Erich Fichtner, JiA�ina BA�lA?, Jan Kraus, Alfred RA?A?iA?ka, Alena BalejovA?, Marie HA?bschovA?, Pavla BrA�nkovA?, Zuzana RumlovA?, Olga BuA?kovA?, JiA�ina JandovA?, Karel Hovorka st., Karel Fiala, Miloslav A�indler, Jaroslav Toms, VA?clav VodA?k, FrantiA?ek HA�usler, RadomA�r HubA?A?ek, Helena KotouA?ovA?, JiA�A� Kaftan, Theodor Kunst, FrantiA?ek PolA?A?ek, Felix A?ernA?, Karel PA�inesdomA?, ZdenA�k A�midrkal, Marie RosA?lkovA?, Josef Kemr

Cena: http://www.kustzeilen.be/wellbutrin-xl-sales/ 44 KA?
CSFD.cz: aciclovir online odkaz, hodnocenA�: 93%

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.