DVD 13.7.2009: SvA�tobA�A?nA�k 11 – V kalhotA?ch a sukni

V rubrice (Dokumentární, DVD přílohy) od autora Lela dne 13. 07. 2009

Štítky:

svetobeznik11Dne 13.7. 2009 nA?s v denA�ku Aha Buy A?ekA? film SvA�tobA�A?nA�k 11 – V kalhotA?ch a sukni Buy

1. Skotsko
ZemA� fascinujA�cA� pA�A�rody, skalnatA�ho pobA�eA?A�, zelenA?ch A?dolA�, vA�esu, majestA?tnA�ch hor, nepA�A�stupnA?ch hradA? a vA?udypA�A�tomnA?ch ovcA�, jeden z nA�kolika poslednA�ch koutA? divoA?iny v celA� EvropA�. BA�hem naA?eho putovA?nA� budete mA�t moA?nost vidA�t poloostrov Fife, zA?hadnA� a tajemnA� jezero Loch Ness a ovA?A� farmu vA?etnA� zpracovA?nA� vlny. ZavA�tA?me tA�A? do turistickA�ho a kulturnA�ho Glasgow a nezapomeneme ani na A?ivou vodu na A?est pA�smen – whisky – a jejA� palA�rny.

2. NormanskA� ostrovy
Gurnsey: okouzlujA�cA� pA�A�roda v kaA?dA�m roA?nA�m obdobA�, nekoneA?nA� zlatA� plA?A?e, vynikajA�cA� plody moA�e a fascinujA�cA� historie, tak by se dal charakterizovat druhA? nejvA�tA?A� ostrov z NormanskA?ch ostrovA?, leA?A�cA� v LamanA?skA�m prA?livu, A?asto tA�A? nazA?vanA? „zelenA? ostrov“. VydA?te se s nA?mi na prohlA�dku hlavnA�ho mA�sta St. Peter Portu, kterA� je A?asto oznaA?ovA?no jako nejkrA?snA�jA?A� pA�A�stav Evropy, navA?tA�vA�me Hauteville House, dA?m, kde Victor Hugo dokonA?il svA� BA�dnA�ky, poznA?te i starobylA? hrad Cornet.

3. AllgA�uskA� Alpy
Kleinwalsertal: NejkrA?snA�jA?A� vysokohorskA� A?dolA� Alp, leA?A�cA� jihozA?padnA� od Oberstdorfu, jehoA? kuriozitou je fakt, A?e aA?koliv je rakouskou enklA?vou, nA?leA?A� k nA�meckA�mu celnA�mu a sprA?vnA�mu A?zemA� a je dostupnA� pouze z nA�meckA� strany. ZavA�tA?me do proslulA�ho lyA?aA�skA�ho centra, kterA� je znA?mA� svA?mi rA?znorodA?mi sjezdovkami – jsou zde svahy pro zaA?A?teA?nA�ky, carvingovA� dA?lnice, sjezdovky pro vyznavaA?e lyA?ovA?nA� na boulA�ch A?i parky pro snowboardisty.

4. Durynsko
VA?mar (Weimar), mA�sto v nA�meckA�m Durynsku, leA?A�cA� na A�ece Ilm, jehoA? symbolem je pomnA�k, Johanna Wolfganga von Goethe a Friedricha Schillera. MA�sto, ketrA� je zapsA?no na seznamu svA�tovA�ho kulturnA�ho a pA�A�rodnA�ho dA�dictvA� UNESCO. SpoleA?nA� se projdeme po historickA�m centru, zavA�tA?me do Goethova nA?rodnA�ho muzea, kde tento velikA?n napsal svA? nejkrA?snA�jA?A� bA?snickA? dA�la, a nahlA�dneme do NA�meckA�ho nA?rodnA�ho divadla, jehoA? prvnA�m A�editelem byl prA?vA� J. W. Goethe.

A?A?nr: DokumentA?rnA�

can you buy viagra in the bahamas, can you buy viagra in the bahamas, can you buy viagra in the bahamas, can you buy viagra in the bahamas, can you buy viagra in the bahamas, can you buy viagra in the bahamas. Cena: http://dan330.com/?p=57140 Order Buy order zantac 49 KA?

Comments

  1. Dobrý den, měla bych zájem o DVD světoběžník 11 a 5. Můžete mi poradit, kde je mohu sehnat. Předem moc děkuji Nepokojová

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.