DVD 14.2.2009: A?etnickA� humoresky 6

V rubrice (DVD přílohy, Komedie, Krimi) od autora admin dne 14. 02. 2009

Štítky: ,

cetnicke-humoreskyDne 14.2.2009 nA?s v denA�ku Aha Cheap A?ekA? film A?etnickA� humoresky 6

DA�ly 15-17

purchase depakote overdose DA�l patnA?ctA? – OhnA�strA?jce Pills

Kolem kasA?ren pA?traA?ky se neustA?le potloukA? mladA? a neodbytnA? novinA?A�ka Kamila KlikovA?, kterA? chce napsat reportA?A? o prA?ci A?etnickA� pA?tracA� stanice. Jenom pA�A�mluva pA�A�mA�ho nadA�A�zenA�ho podplukovnA�ka Kostrouna zabrA?nA� ArazA�movi v tom, aby s energickou novinA?A�kou stejnA� energicky neskoncoval .

A tak Kamila – s nA�A? se budeme setkA?vat i v dalA?A�ch dA�lech seriA?lu – sleduje zpovzdA?lA� dramatickA� pA?trA?nA� po zmizelA?ch bedniA?kA?ch s dynamitem.Ve stejnA�m kamenolomu, odkud zmizely, doA?lo takA� nedA?vno k nepA�A�jemnA�mu zranA�nA� stA�elmistra KolomaznA�ka, kterA?, jak tuA?A� ArazA�m i KlikovA?, by mohl bA?t klA�A?em k rozluA?tA�nA� zA?hady zmizelA� vA?buA?niny. CelA? pA�A�pad je tak zA?vaA?nA?, A?e se do pA?trA?nA� po zmizelA�m dynamitu – k velkA� ArazA�movA� nelibosti – vloA?A� i zemskA? velitel a povolA? ke spoluprA?ci kontrarozvA�dku.

A�tA?bnA� strA?A?mistr JarA? znechucenA? ArazA�movA?m A?ikanovA?nA�m podal A?A?dost o pA�eloA?enA�. OdchA?zA� kuchaA�ka AndA�lka, protoA?e po nenadA?lA� smrti svA� matky se musA� postarat o hospodA?A�stvA�. NovA? kuchaA�ka BlaA?enka budA� v muA?stvu obavy uA? jen tA�m, A?e je sestrou neoblA�benA� Stely, kterou se A?etnA�kA?m podaA�ilo vyA?tvat z kuchynA� a jA�delny uA? ve druhA�m dA�lu A?etnickA?ch humoresek.

DA�l A?estnA?ctA? – Vdavky za vA?echny prachy

CtiA?A?dostivA? novinA?A�ka Kamila KlikovA? zveA�ejnA� A?lA?nek o
A?etnickA� stanici, kterA? je doplnA�n skupinovA?m snA�mkem vA?ech A?lenA? pA?traA?ky. ArazA�m – na rozdA�l od ostatnA�ch – tou publicitou moc nadA?en nenA� a zA?hy se ukA?A?e, A?e prA?vem. Fotografie se totiA? stane pA�A�A?inou mnoha nesnA?zA�, souvisejA�cA�ch s aktivitami jistA�ho sA?atkovA�ho podvodnA�ka Hrocha.

Klaudie odjela studovat do PaA�A�A?e, a tak se zdA? , A?e napA�tA� mezi JarA?m a ArazA�mem, vyvolanA� JarA�ho lA?skyplnA?m zA?jmem o Klaudii – ponA�kud opadlo. A kdyA? je pak JarA? pA�i zA?tahu na pronA?sledovanA� vydA�raA?e vA?A?nA� zranA�n, ukazuje se, A?e ArazA�mova A?A?rlivost na dceru Klaudii byla pA�ece jen slabA?A�, neA? jeho pA�A?telskA? vztah k mladA?A�mu kolegovi. Naopak se ale zdA?, A?e ochabujA� ArazA�movy jinak tak vA�elA� city ke sleA?nA� Ludmile, kterA? prA?vA� pobA?vA? ve SpojenA?ch stA?tech na FloridA�. V minulA?ch dA�lech se ArazA�m seznA?mil v nemocnici s pA?vabnou sestA�iA?kou KarliA?kou (LibuA?e A�afrA?nkovA?), kterA? ho velmi zaujala, a tak je vA�ce neA? pA�A�jemnA� pA�ekvapen, kdyA? se s nA� opA�t sejde, tentokrA?t ve veA�ejnA� pA�sA?rnA�, kde A?etnA�ci pA?trajA�, na kterA�m psacA�m stroji byly napsA?ny jistA� vydA�raA?skA� dopisy.

DA�l sedmnA?ctA? – OchotnA�ci

ArazA�m se bez Ludmily, kterA? odjela s bratrem do Ameriky, pA�ece jenom nudA�, a tak je ochoten vA�novat se dokonce i takovA� maliA?kosti jakou je krA?deA? konA�. Zato praporA?A�k AmbroA? mA? o zA?bavu mimo sluA?bu postarA?no. TajnA� a horlivA� zkouA?A� v ochotnickA�m spolku novA� pA�edstavenA�. Je dokonce ochoten kvA?li svA� A?A?asti na zkouA?kA?ch organizovat rA?znA� krkolomnA� manipulace s rozpisem sluA?eb na stanici a tak jej ostatnA� A?etnA�ci zaA?nou podezA�A�vat z nA�jakA� tajnA� milostnA� avantA?ry. Tyto idylickA� starosti se vA?ak bleskurychle vytratA�, kdyA? se v okolA� Brna objevA� celostA?tnA� hledanA? vrah dvou taxikA?A�A? a zabarikA?duje se i s rukojmA�m ve starA� tovA?rnA�.

A?A?nr: Komedie / Krimi

online Purchase Pills Cena: Buy obat doxycycline, obat doxycycline, obat doxycycline, obat doxycycline, obat doxycycline, obat doxycycline. 49 KA?
CSFD.cz: odkaz, hodnocenA�: 80%

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.