DVD 25.5.2008: PutovA?nA� s pravA�kA?mi pA�A�A?erami

V rubrice (DVD přílohy) od autora admin dne 25. 05. 2008

Štítky: ,

PutovA?nA� s pravA�kA?mi pA�A�A?eramiDne 25.5.2008 nA?s v denA�ku Aha A?ekA? film PutovA?nA� s pravA�kA?mi pA�A�A?erami

Toto je naA?e ZemA� pA�ed 4 miliardami 400 miliony let. Je to planeta plnA? toxickA?ch lA?tek, na kterA� A?ivot nemA? nejmenA?A� A?anci. Potom se ale nA?hle vA?echno zmA�nilo. Do ZemA� narazila dalA?A� planeta… Thea. MateriA?l obou se po nA?razu spojil a dal vzniknout novA�mu kosmickA�mu tA�lesu – Zemi, jakou ji znA?me dnes. Theu mA?me dodnes pod naA?ima nohama… a jejA� menA?A� A?A?st nA?m pluje nad hlavou. Ano, je to nA?A? MA�sA�c. Z kosmickA�ho hlediska brzy potA� se zformovaly na Zemi oceA?ny a vytvoA�ily se tak podmA�nky pro vznik A?ivota. ZaA?A�nalo se rozhodovat o tom, kdo bude jednou na ModrA� planetA� vlA?dnout.
represa de cachi, represa de cachi, represa de cachi, represa de cachi, represa de cachi, represa de cachi.
Trojdielny dokumentA?rny seriA?l nA?s zavedie do doby vzniku naA?ej planA�ty. PriblA�A?i nA?m vznik a vA?voj A?ivota na Zemi, jej prvA?ch obyvateA?ov, ktorA� svojA�m prA�A?ernA?m vzhA?adom vzbudzujA? strach a hrA?zu. PostupnA? vA?voj tA?chto bizarnA?ch tvorov vytvoril zA?kladnA? plA?n nielen pre naA?e telo, ale i pre vA?etko A?ivA� v sA?A?asnosti. Pills shipping liponexol
1. A?asA? http://bestbooksnetwork.com/proventil-online-pharmacy/
Pred 530 miliA?nmi rokov na sA?A?i naA?ej planA�ty niA? neA?ilo, no v oceA?noch bola situA?cia celkom inA?. A?ivot sa tu pomalA?m a rovnomernA?m tempom vyvA�jal uA? miliA?ny rokov. Moria sa hmA?rili jednoduchA?mi tvormi s mA�kkA?m telom a naslepo sa nechA?vali unA?A?aA? prA?dmi. V pobreA?nA?ch plytA?inA?ch sa evolA?cia zaA?ala v tA?ch A?asoch zrA?chlovaA?. Dravce sa po prvA? raz zahrA?zajA? do svojej koristi. JednA?m z prvA?ch superpredA?toro na zemi bol Anomalocaris. TA?to obluda vA?aA?ila za svoj A?spech A?A?asnA�mu evoluA?nA�mu mA�A?niku – oA?iam. Na prvA? pohA?ad vyzerali zvlA?A?tne, ale neboli niA?A�m vA?nimoA?nA�. OA?i sa vyvinuli aj mnohA?m inA?m morskA?m predA?torom. A takisto ich koristiam. DA?sledky boli A?alekosiahle. SchopnosA? v
idieA? a reagovaA? na nepriateteA?a odA?tartovali „preteky v zbrojenA�“ medzi lovcami a lovenA?mi. Tento zA?pas pokraA?uje dodnes a je najdA?leA?itejA?ou silou, ktorA? ovpyvA?uje rozmanitosA? A?ivota.
2. A?asA?
Praryby, naA?i najstarA?A� predkovia, postupne unikli svojim opancierovanA?m nepriateA?om, A?lA?nkonoA?com. Vyvinuli sa u nich konA?atiny a pA?A?ca a prvA? raz vystA?pili na suchA? zem. NevzA?alovali sa vA?ak prA�liA? A?aleko od zradnA?ch vA?d. NaA?i obojA?ivelnA� predkovia spravili A?alA?A� obrovskA? pokrok. Vyvinuli sa z nich prvA� plazy. Museli sa vA?ak postaviA? inA?m obrom – obludA?m, ktorA� miesta okolo vodnA?ch plA?ch povaA?ovali za svoje A?zemie. Ich zrod umoA?nili rozsiahle moA?iarne lesy, ktorA� pred 300 miliA?nmi rokov pokrA?vali vA�A?A?iu A?asA? Zeme. Viac ako jeho tretinu vzduchu tvoril v tA?chto A?astiach sveta kyslA�k. Bolo ho oveA?a viac neA? kedykoA?vek v histA?rii Zeme. Na kyslA�k bohatA? atmosfA�ra tak umoA?nila evolA?ciu novA?ch, ozrutnA?ch dravcov. A?lA?nkonoA?ce sa vrA?tili. Boj o novA� A?zemia na Zemi A?alej pokraA?oval na sA?A?i.
3. A?asA? Pills
Po miliA?noch rokoch evolA?cia naA?i vzdialenA� predkovia zaplnili oceA?ny, aby neskA?r vyliezli na suchA? zem. V moA?iaroch vzdorovali obrovskA�mu hmyzu, aA? sa vyvinuli do obrovskA?ch, po zuby ozbrojenA?ch foriem plazov. V urA?itom obdobA� vA?voja sa vA?etky kontinenty na Zemi spojili do jednA�ho cesku a vytvorili gigantickA? pevninu zvanA? Pangea. Boj, ktorA? A?ivoA?A�chy tak dlho zvA?dzali, zaA?al byA? viac neA? len zA?pasom medzi predA?torom a korisA?ou. CelA? planA�ta totiA? vstA?pila do krA�zy – masA�vny nA?rast vulkanickej aktivity zaA?A�na prehrievaA? atmosfA�ru. S takA?mi vysokA?mi teplotami sa eA?te A?ivot na Zemi nestretol. PA?A?te sa kaA?dA?m roko stA?le viac rozA?irovali. GlobA?lne sucho zaA?alo vymA?zavaA? miliA?ny roky evolA?cie. Postupne spA?sobA� vyhladenie 90 % A?ivota na Zemi.   (oficiA?lnA� text distributora)

Purchase A?A?nr: DokumentA?rnA� 
VelkA? BritA?nie, 2005, 3×29 min

ReA?ie: Tim Haines
HrajA�: Kenneth Branagh

Buy Cena: online 44 KA?
CSFD.cz: odkaz, hodnocenA�: 85%

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.