DVD 30.12.2008: Columbo 5

V rubrice (DVD přílohy) od autora admin dne 30. 12. 2008

Štítky: ,

Columbo 5Dne 30.12.2008 nA?s v denA�ku Aha A?ekA? film Columbo 5 Purchase Purchase

Toto je profil sA�rie uvA?dA�nA� v samostatnA?ch A?A?stech, ve kterA?ch takA� najdete reA?isA�rskA� a hereckA� obsazenA�. Seznam jednotlivA?ch epizod je na konci obsahu.
Order
PokrA?enA? baloA?A?k, neustA?le pofajA?ievanie, automobil Peugeot 403 Cabrio, pes s menom Pes, zA?hadnA? manA?elka,… to je len zopA?r vecA�, ktorA� trocha charakterizujA? osobu veA?mi A?speA?nA�ho losangeleskA�ho poruA?A�ka z oddelenia vrA?A?d s menom Columbo. EA?te viac ho vA?ak vystihuje A?tA?l jeho vyA?etrovania, keA? takmer na zaA?iatku vyA?etrovania dokA?A?e na zA?klade nepatrnA?ch dA?kazov a mnohoroA?nA?ch skA?senostA� odhaliA? pA?chateA?a a v A?alA?om priebehu vyA?etrovania ho svojimi neodbytnA?mi otA?zkami dokA?A?e zmiasA? a donA?ti urobiA? osudnA? chybu. PoruA?A�k pri rieA?enA� jednotlivA?ch kriminA?lnych zloA?inov sa aj aktA�vne zaujA�ma o prostredie, v ktorom sa vraA?da odohrala a preto spoznA?va ako rA?zne povolania tak aj A?ivotnA? A?tA?l vyA?A?A�ch spoloA?enskA?ch vrstiev. Postavu Columba skvele stvA?rnil herec Peter Falk, ktorA? vA?ak nebol prvou alternatA�vou na postavu poruA?A�ka a dA? sa povedaA?, A?e tvorcom ( R. Levinson a W. Link) sa danA? herec na postavu vA?bec nehodil (hlavne vekovo- chceli starA?ieho herca). Ich predstavu splA?ovali herci Lee J. Cobb ( bol prvA? voA?ba) a druhA?m adeptom bol Bing Crosby. A keA?A?e Cobb nemohol a Crosby nechcel, tak reA?isA�r R. Irving presvedA?il producentov o vhodnosti vtedy A?tyridsiatnika Petra Falka.

O poruA?A�kovi Columbovi stvA?rnenA�ho hercom Petrom Falkom sa natoA?ilo spolu 69 dielov a tu je jednotlivA? vA?poA?et dielov v chronologickom poradA�:
Buy

PILOT:
1) VraA?da na predpis,
2) VA?kupnA� za mA�tveho,

1.SA�RIA:
3) VraA?da podle knihy,
4) Smrt nabA�zA� pomocnou ruku,
5) SemA�nko pochyb,
6) PrA?zdnA? rA?m,
7) JejA� pA�A�leA?itost,
8) Past,
9) VraA?da podle plA?nu,

2.SA�RIA:
10) Etuda v A?ernA�m,
11) DA?ungle ve sklenA�ku,
12) RozhodujA�cA� zA?pas,
13) S dA?kou v mysli,
14) Rekviem pro padajA�cA� hvA�zdu, http://review4boards.com/2018/02/02/aspirin-buy-online/
15) ZloA?innA? steh,
16) NebezpeA?nA? hra,
17) DvojitA? A?ok,

3.SA�RIA:
18) SladkA?, no smrtiaca,
19) To je vraA?da, povedalo portskA�,
20) KandidA?t zloA?inu,
21) DvojexpozA�cia,
22) VydaA? alebo zomrieA?,
23) DobrA? povesA? nadovA?etko,
24) Labutia pieseA?,
25) V nA?dzi poznA?A? priateA?a,

4.SA�RIA:
26) OsudnA� cviA?enie, Purchase
27) ObrA?tenA? negatA�v,
28) Na A?svite,
29) RozbA?renA� vody,
30) VraA?da na videu,
31) Vrah zavolA? o desiatej,

5.SA�RIA:
32) ZabudnutA? dA?ma,
33) PrA�pad diplomatickej imunity,
34) KrA�za identity,
35) SmrA? v arA�ne,
36) KA?zelnA� alibi,
37) PoslednA? pocta komodorovi,

6.SA�RIA:
38) PosvietiA? si na vraA?du,
39) StaromA?dna vraA?da, Pills
40) PrA�pad vysokA�ho IQ,

7.SA�RIA:
41) SkA?s ma chytiA?,
42) SmrA? v pohA?ri vA�na,
43) PredveA? dokonalA? vraA?du,
44) Ako vytoA?iA? vraA?du,
45) Sprisahanci,

8.SA�RIA:
46) Columbo ide pod gilotA�nu,
47) VraA?da, dym a tiene,
48) Sex a A?enatA? detektA�v,
49) VeA?kA� podvody,

9.SA�RIA:
50) VraA?da ako autoportrA�t,
51) PlanA? poplach,
52) Na programe vraA?da, where to get viagra, where to get viagra, where to get viagra, where to get viagra, where to get viagra, where to get viagra.
53) OdpoA?A�vajte v pokoji, panA� ColumbovA? ,
54) Smrtiaca korunka,
55) A?onglA�r – VraA?da v Malibu,

10.SA�RIA:
56) Columbo na univerzite,
57) VraA?da A?kodA� zdraviu,
58) Columbo a vraA?da rockovej hviezdy,
59) SmrA? berie jackpot,
60) Nie je A?as na umieranie,
61) Vrabec v hrsti,
62) V hre je vA?etko,
63) MotA?A? v A?edA?ch tieA?och,
64) Columbo v prestrojenA�,
65) PodivnA� spojenci,
66) VraA?ednA� stopy,
67) Popol popolu,
68) VraA?da s prA�liA? mnohA?mi notami,
69) Columbo mA? rA?d noA?nA� A?ivot.
   (pravo)

A?A?nr: Drama 
USA, 1968

HrajA�: Peter Falk

Cena: 49 KA?
CSFD.cz: odkaz, hodnocenA�: 83%

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.