DVD 5.12.2010: 2012: PoslednA� proroctvA�

V rubrice (Dokumentární, DVD přílohy) od autora Lela dne 25. 12. 2010

Štítky: ,

Dne 05.12.2010 nA?s v denA�ku Aha A?ekA? film 2012: PoslednA� proroctvA�

MayovA�. PA�edvA�dali pA�A�chod kA�esA?anstvA� a A?panA�lskA? zA?bor stA�ednA� Ameriky. MayskA? proroctvA� napsanA? pA�ed vA�ce neA? 800 lety, pA�edpovA�dA�la svA�tovA� vA?lky, velkA� diktA?tory 20. stoletA� a pA�A�rodnA� katastrofy, vA?etnA� vlny tsunami v roce 2006, kterA? zpustoA?ila jihovA?chodnA� Asii.A�Na 21. prosinec 2012, pA�edpovA�dajA� MayovA� pA�A�rodnA� katastrofu obrovskA?ch rozmA�rA?, kterA? zniA?A� Zemi a vyhladA� celA� lidstvo. Jak se toto datum blA�A?A�, dostA?vA? se mayskA?m proroctvA�m celosvA�tovA� pozornosti. V zimA� 2009 mA�l premiA�ru novA? katastrofickA? trhA?k Rolanda Emmericha „2012“. Film vyprA?vA� pA�A�bA�h o zniA?enA� ZemA� podle mayskA?ch proroctvA�. Existuje vA?ak nA�jakA? vA�deckA? opodstatnA�nost tA�chto proroctvA�, nebo je DrA?A?A?anskA? mayskA? kodex pouze skvA�lou inspiracA� pro katastrofickA? film? Film 2012: POSLEDNA? PROROCTVA? sleduje geologa Adama Maloofa, jak pomocA� modernA� vA�dy posuzuje starA? mayskA? proroctvA�. NA?sleduje Maloofa na cestA� za hledA?nA�m pravdy do prastarA?ch MayskA?ch chrA?mA? na Yucatanu v Mexiku, pA�es archeologickA� krypty v nA�meckA?ch DrA?A?A?anech aA? do stA�edu VelkA� australskA� pouA?tA�. Film pA�inA?A?A� rozhovory s experty z oblasti geologie, antropologie a astronomie a pA�edklA?dA? napA�navA� vA�deckA� vysvA�tlenA� toho, co se mA?A?e stA?t v roce 2012.

A?A?nr: DokumentA?rnA�

best place to buy fincar online Cena: Order online 49 KA?

methotrexate otc psoriasis, methotrexate otc psoriasis, methotrexate otc psoriasis, methotrexate otc psoriasis, methotrexate otc psoriasis, methotrexate otc psoriasis. CSFD.cz: http://jenlynfeed.com/paxil-price-walmart/ odkaz, hodnocenA�: 49%

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.